Centrum Pomocy

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Od czego zacząć?

Pobierz aplikację mobilną:

Dzięki aplikacji mobilnej weryfikacji dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce dokonasz korzystając ze skanera kodów zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych.

    (aplikacja na iPhone)     

   (aplikacja na Android)

 

lub

Wpisz:

- numer rejestracji,
- numer VIN,
- datę pierwszej rejestracji

aby sprawdzić dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

 

carQ.pl pokaże więcej!

Otrzymasz  raport PDF zawierający dane techniczne, historię oraz koszty eksploatacji dotyczące weryfikowanego pojazdu.

Na Twój adres e-mail dostarczymy  plik PDF, który w przejrzysty sposób prezentuje wszystkie dostępne dane o pojeździe.

Raport carQ.pl zawiera informacje wykraczające ponad podstawowe dane i pomoże Tobie przy weryfikacji dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

 

Sprawdź historię i dane auta.

Wystarczy 30 s. (otrzymasz  raport PDF)

 1. Usługa weryfikacji danych oraz otrzymanie Raportu zawierającego informacje o sprawdzanym pojeździe jest ogólnodostępna, nieograniczona.

 2. Przypomnienia dotyczące nadchodzących terminów obowiązkowego badania technicznego, terminów ważności ubezpieczeń oraz dowolnie ustawionych przez Ciebie zdarzeń serwisowych są BEZPŁATNE, dobrowolne i nieograniczone.

 3. Usługa przypomnień realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub SMS) po akceptacji Regulaminu z poszanowaniem Polityki Prywatności.

 4. Realizowana przez carQ.pl usługa weryfikacji danych pojazdów pośredniczy w przekazywaniu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów - rejestrze prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 5. Administrator carQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz treść informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 6. Prezentowane dane weryfikacji pojazdu oraz informacje zawarte w dokumencie raportu PDF należy traktować jako wyjściowy zestaw poglądowy.
  Wykorzystywanie Raportu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i własne ryzyko Użytkownika.
  Raport przygotowywany jest w czasie rzeczywistym na podstawie informacji zgodnych z posiadanym aktualnie zbiorem danych administratora oraz danych z zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
  Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego gdyż m.in.:
  - dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja;
  - Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych;
  - na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).

  Podstawa prawna: art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

  Jeżeli w trakcie weryfikacji pojazdu stwierdzisz różnice ze stanem danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym niezwłocznie zgłoś nieprawidłowości wysyłając informacje na adres: pomoc@carq.pl

 

Zadbajmy o rzetelność i aktualność danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów!

Sprawdź pojazd – zweryfikuj poprawność danych – pamiętaj o terminach badań technicznych i ubezpieczeniu pojazdu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdą się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c
  Sprawdź po VIN:
 • VIN
 • sprawdzanie VIN,
 • historia pojazdu,
 • szkody komunikacyjne po VIN,
 • historia uszkodzeń auta,
 • informacje o kradzieży auta po VIN,
 • aktualność okresowych badań technicznych po VIN,
 • sprawdź historię pojazdu,
 • historia przebiegu pojazdu,
 • czy figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych po VIN,
 • parametry i dane techniczne auta,
 • numer VIN, data pierwszej rejestracji,
 • rodzaj paliwa,
 • koszty eksploatacji po VIN,
 • rozmiar opon po VIN,
 • przybliżony przebieg pojazdu po VIN,
 • wiek pojazdu po VIN,
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu,
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu