Jak sprawdzić auto?

1.

carQ.pl to platforma, dzięki której otrzymasz bezpłatny raport o dowolnym pojeździe zarejestrowanym w Polsce.

Dokument w formacie PDF - zawierający dane techniczne, historię po chodzenia wraz z rejestrowanymi przebiegami oraz informacjami o podstawowych kosztach eksploatacji pojazdu przesyłamy na adres email podany w trakcie rejestracji.

Przykładowy raport PDF o pojeździe TUTAJ

 

2.

carQ.pl pozwala na bezpłatne administrowanie przypomnieniami dotyczącymi pojazdów dodanych do profilu.

Do dyspozycji Użytkowników są przypomnienia o:

- obowiązkowym badaniu technicznym,
- dacie ważności ubezpieczenia OC/AC,
- osiągnięciu zaplanowanego przez Użytkownika przebiegu,
- dowolnym innym - ustawionym indywidualnie - zdarzeniu dotyczącym pojazdu.

Wszystkie powiadomienia przesyłamy bezpłatnie wraz z wiadomością email lub jako wiadomość SMS – zgodnie z wyborem Użytkownika.

 

3.

carQ.pl umożliwia weryfikację zbiorczej listy pojazdów przygotowanej według szablonu oraz wyeksportowanie danych szczegółowych do pliku excel po dokonaniu sprawdzenia.

 

4.

Dzięki aplikacji mobilnej (platforma Android oraz iOS) weryfikacji dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce dokonasz korzystając ze skanera kodów zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Pobierz aplikację

 

    (iPhone)     

   (Android)

Dlaczego w raporcie z danymi mojego pojazdu widnieje informacja  "Brak danych odnośnie polisy OC " ?

Komunikat takiej treści może wyświetlić się w kilku przypadkach:

 • BRAK ubezpieczenia OC pojazdu
 •  Zakład ubezpieczeń, w którym pojazd został ubezpieczony nie przekazał danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (opóźnienie lub brak transferu z powodów technicznych)
 • W trakcie transferu danych ze Zakładu ubezpieczeń do Centralnej Ewidencji Pojazdów wystąpił błąd lub dane zostały odrzucone z powodu nieprawidłowości lub ich niskiej jakości

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzone meta dane przekazywane są z Zakładów ubezpieczeniowych, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o ubezpieczeniach pojazdów.

 

"Czym się to rożni raport  carQ.pl  od  historiapojazdu.gov.pl ? "

Usługa historiapojazdu.gov.pl jest otwartą platwormą, która została stworzona dla Obywateli i realizowana jest w ramach działań rozwoju "Społeczeństwa informacyjnego" przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Otrzymasz tam podstawowe informacje o sprawdzanym pojeździe w postaci grafu prezentującego istotne zdarzenia - na przykład  odnośnie wizyt w stacjach kontroli pojazdów i odnotowywanych przebiegów.


Sprawdzenie pojazdu na platformie carQ.pl poza historią pojazdu dostarcza:
1.  informacje czy pojazd nie figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych - sprawdzenie w czasie rzeczywistym,
2. Wieloźródłowe i rozszerzone informacje o danych technicznych,
3. Informacje dotyczące podstawowych kosztów eksploatacji - zużycie i koszt paliwa,
4. Możliwość porównania cen opon bezpośrednio u sprzedawców - rozmiar dokładnie do Twojego auta
5. Specyfikacja płynów eksploatacyjnych - rodzaj, ilość, częstotliwość zalecanych wymian itp.,
6. Możliwość administrowania danymi i przypomnieniami pojazdów, które zapisałeś w swoim profilu  - bez ograniczenia ilości,
7. Możliwość ustawienia alertów i dowolnych przypomnień dotyczących Twojego pojazdu (czytaj więcej TUTAJ),
8. Możliwość zbiorczej weryfikacji listy pojazdów - np. flota (zobacz jak to działa TUTAJ),
9. Eksportowanie listy Twoich, weryfikowanych aut wraz z ich danymi technicznymi do pliku .xls,
10. Możliwość przygotowania oferty i wystawienia pojazdu na sprzedaż w 3 minuty, a następnie jednym kliknięciem udostępnienie jej na FB

....w carQ.pl otrzymasz znacznie więcej :-)

Zobacz przykładowy, BEZPŁATNY raport PDF jaki otrzymasz na carQ.pl  TUTAJ.

 

Udostępniamy bezpłatny skaner kodów QR (Aztec) znajdujących się w każdym dowodzie rejestracyjnym pojazdu w Polsce.  Korzystanie ze skanera w aplikacji mobilnej eliminuje konieczność ręcznego wpisywania danych oraz eleminuje ewentualne pomyłki literowe (o skarzerze kodów czytaj TUTAJ)

 

 

 

 

Przykłady kodów QR-Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdów.

 

Sprawdź jak działa skaner kodów aplikacji mobilnej carQ.pl


1. pobierz aplikację mobilną na własny telefon tu: https://carq.pl/mobile

2. uruchom aplikację i w dolnej nawigacji wybierz ikonkę "SKANUJ KOD QR"

3. umieść kod QR-Aztec w oznaczonym polu własnego smartfona. Po zeskanowaniu weryfikacja danych rozpocznie się automatycznie.

 

Odwiedź również:
Tutorials  
Centrum Pomocy  

 

 

Sprawdź aplikację mobilną carQ.pl na własnym smartfonie.

 

Przykładowy kod QR (Aztec) Mercedes S

1. Pobierz aplikację mobilną TUTAJ
2. wybierz skaner kodu QR (Aztec)
3. umieść kod ze strony w polu skanera smartfona

 

Test kodu 2

 

Test kodu 3

bit.ly/Aztec_cod

 

"Jak przywrócić dane pojazdu w rejestrze CEP?"

 

Jeżeli po weryfikacji pojazdu otrzymasz komunikat, że nie odnaleźliśmy takiego auta w zasobach to należy zlecić "czyszczenie danych" w bazie CEP.
Skontaktuj się z nami abyśmy mogli dokonać sprawdzenia.
Na podstawie analizy przygotujemy Ci gotową treść pisma, którą wraz z opisanymi załącznikami należy przesłać do Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Adres otrzymasz w dokumentach procedury.

Dodatkowego potwierdzenia możesz dokonać na stronie www.historiapojazdu.gov.pl która odzwierciedla aktualny stan z CEP.

Przyczyną braku danych pojazdu w zasobach może być  migracji danych pomiędzy Wydziałami komunikacji, Stacjami Kontroli Pojazdów i rejestrem centralnym. Jest to  dość powszechna przypadłość CEP.
Wspieramy proces "czyszczenia danych".
Wystarczy na adres pomoc@carq.pl przesłać następujące informacje:
- nr rejestracji
- nr VIN
- data pierwszej rejestracji (pozycja B w dowodzie rejestracyjnym)
oraz/lub zdjęcie dobrej jakości strony zawierającej kod QR (Aztec)

Wyślemy treść, którą wystarczy skopiować i  wysłać (jako Właściciel Pojazdu) na adres zawarty w procedurze.
Ministerstwo Cyfryzacji niestety samo nie jest w stanie wyłowić wszystkich błędów wynikających z niewłaściwego transferu danych pomiędzy lokalnymi Wydziałami Komunikacji a zasobami centralnymi.

 

 

 

"Co zrobić jeśli otrzymuję komunikat błędu po wprowadzeniu wszystkich, wymaganych danych pojazdu z dowodu lub zeskanowaniu kodu za pomocą aplikacji mobilnej carQ?"

 

W takiej sytuacji prześlij dane auta, którego dotyczy komunikat błędu na adres: KONTAKT

Przyczyną najprawdopodobniej jest błąd danych w zasobach Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to niestety dość powszechna przypadłość CEP. Możesz to potwierdzić na stronie historiapojazdu.gov.pl

Wspieramy proces "czyszczenia danych" - mamy dla Ciebie gotową procedurę.
Prześlij do nas następujące informacje:
- nr rejestracji
- nr VIN
- data pierwszej rejestracji (pozycja B w dowodzie rejestracyjnym)
oraz zdjęcia dobrej jakości strony zawierającej kod QR (Aztec)

 

Otrzymasz od nas  gotową instrukcję procedury "czyszczenia danych".
Treść wystarczy skopiować i wysłać (Właściciel pojazdu) na adres mail Ministerstwa Cyfryzacji określony w procedurze.

Pozwoli to naprawić nieścisłości w Centralnej Ewidencji Pojazdów, z której pochodzą dane wzorcowe.
Ministerstwo Cyfryzacji niestety samo nie jest w stanie wyłowić wszystkich błędów i nieścisłości wynikających z błędów transferu danych pomiędzy lokalnymi Wydziałami Komunikacji a zasobami centralnymi. Stąd otrzymany komunikat w carQ.pl.

 

 

"Czy mogę zweryfikować dane pojazdu po numerze VIN? "

 

Do weryfikacji pojazdu niezbędne są 3 informacje z dowodu rejestracyjnego.

1. Numer rejestracyjny - znajdziesz go w rubryce A dowodu rejestracyjnego.,
2. Numer VIN - znajdziesz go w rubryce E dowodu rejestracyjnego,
3.  Data pierwszej rejestracji - znajdziesz ją w rubryce B dowodu rejestracyjnego.

Weryfikacji dokonasz tu: https://carq.pl/autos/new

Jeżeli sprawdzisz swój pojazd na platformie carQ.pl to dla Twojej wygody każde kolejne sprawdzenie odbywa się na podstawie samego numeru rejestracji pojazdu.

Wprowadzenie takich danych umożliwia otrzymanie raportu o pojeździe zawierającego informacje zgodnie z opisem (czytaj więcej co zawiera raport carQ.pl o pojeździe)

 

Przykładowy raport PDF znajdziesz tu: Raport PDF

 

 

 

Dlaczego w raporcie z danymi pojazdu jest informacja  "Zwróć uwagę na przebieg tego pojazdu." ?

 

Taki czerwony Alert zostanie wyświetlony w przypadku, kiedy występują istotne różnice w zarejestrowanym stanie licznika w odniesieniu do kolejnych - rok do roku, okresowych badań technicznych.

Jeżeli w raporcie widnieje informacja o zmniejszającym się stanie licznika od daty ostatnich badań technicznych zapytaj o przyczynę właściciela pojazdu.

Komunikat o takiej treści może wyświetlić się z kilku powodów:

    1. Pomyłka pracownika Stacji Kontroli Pojazdów w trakcie rejestracji danych
    2. Usterka pojazdu - wymiana podzespołów rejestrujących przebieg
    3. INNE PRZYCZYNY

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Gromadzone meta dane przekazywane są z uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o pojazdach (między innymi datę wykonania badania okresowego oraz stan licznika w trakcie badania).

 

 

"Przy skanowaniu kodu QR (Aztec) z dowodu cały czas wyskakuje komunikat - coś poszło nie tak."

 

Problem dotyczy danych auta, a nie skanera carQ,pl.
Sprawdź skaner aplikacji carQ na dowolnym, innym kodzie QR (Aztec) z dowodu pojazdu.
Następnie sprawdź dane własnego auta tu: https://historiapojazdu.gov.pl/
Pomożemy Ci usunąć problem.
Procedurę "czyszczenia danych" otrzymasz po przesłaniu informacji na: pomoc@carq.pl

Czytaj również:
Brak danych o sprawdzanym pojeździe.

 

 

Sprawdź aplikację mobilną carQ.pl na własnym smartfonie.

 

Przykładowy kod QR (Aztec) Mercedes S

1. Pobierz aplikację mobilną TUTAJ
2. wybierz skaner kodu QR (Aztec)
3. umieść kod ze strony w polu skanera smartfona

 

Test kodu 2

 

Test kodu 3

 

"Jakie dane agreguje i przetwarza carQ.pl?  Do czego są wykorzystywane? "

 

Dla wygody Użytkownika, który sprawdza historię przebiegów oraz rozszerzone dane o pojeździe informacje zapisywane są w bazie i udostępnione w Twoim profilu (nawigacja w prawej, górnej części ekranu: Moje pojazdy)

W dowolnym czasie masz dostęp do szczegółowych danych o pojeździe. Dzięki temu możesz również ustawiać i zarządzać dowolnymi przypomnieniami dotyczącemi Twoich pojazdów (data kolejnego przeglądu, ubezpieczenie, zaplanowana wizyta u mechanika)

Jeżeli nie korzystasz z danych pojazdu w dowolnym czasie możesz również usunąć pojazd z własnego profilu Moje pojazdy.

Usunięcie pojazdu z listy Moje pojazdy nie powoduje trwałego usunięcia danych z zasobów carQ.pl

Zachowujemy wyłącznie dane o pojeździe takie jak:
1. Numer rejestracyjny
2. VIN
3. Data pierwszej rejestracji

Dane o pojazdach nie są danymi poufnymi, są ogólnodostępne na platformie historiapojazdu.gov.pl stworzonej dla Obywateli i realizowanej w ramach działań "Społeczeństwo informacyjne" przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zakres danych przetwarzanych przez carQ.pl w celach analitycznych nie różni się od danych powierzanych często przez Użytkowników innym firmom, które oferują usługi raportów płatnych.

 

carQ.pl realizuje projekt analityczno-statysztyczny. Tworzymy i udostępniamy raporty o rynku pojazdów używanych.

(np. jaki procent naszych Użytkowników weryfikuje pojazdy w trakcie procesu zakupowego)

 

Z najwyższą starannościa respektujemy i przestrzegamy regulacje RODO. Przygotowaliśmy dla Ciebie również wersję audiobook (więcej informacji o RODO znajdziesz TUTAJ)

Wszelkie szczegóły dotyczące Twoich danych i Polityki prywatności udostępniamy pod adresem: https://carq.pl/privacy

 

 

 

carQ.pl oferuje szczegółowy raport PDF.

W trakcie weryfikacji na stronie carQ.pl prezentowane są wyłącznie podstawowe informacje o pojeździe.
Szczegółowy zestaw danych w uporządkowanej formie udostępniany jest w raporcie PDF, który zostanie wygenerowany bezpośrednio przed jego dostarczeniem, a następnie wysłany na Twój adres email.

 

Utwórz konto na carQ.pl

Adres email stanowi login do konta.
Hasło nadajesz samodzielnie po kliknięciu linku aktywacyjnego wysłanego w trakcie rejestracji.
Komunikacja z Tobą odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na potwierdzony adres email.

Zweryfikowany pojazd zostanie automatycznie powiązany z Twoim adresem email.
Po zalogowaniu do własnego konta możesz zarządzać listą zweryfikowanych pojazdów ustawiając przypomnienia dotyczące dowolnych zdarzeń serwisowych pojazdu.

Możesz usuwać zweryfikowane pojazdy z własnego profilu. (np. dodane w czasie sprawdzania pojazdów w procesie poszukiwania ofert zakupu).

Sprawdzenie pojazdu, otrzymanie raportu PDF oraz korzystanie z przypomnień o ważnych terminach jest BEZPŁATNE.

 

Jak usunąć konto na carQ.pl?

 

Chronimy i szanujemy Twoją prywatność podczas korzystania z usług carQ.pl świadczonych drogą elektroniczną.
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas wartością, o którą dbamy i traktujemy ją z uwagą i szczególną dbałością.

 

Przestrzegamy regulacji RODO oraz innych - wymaganych prawem polskim.
Świadoma i dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych jest niezbędna do korzystania z pełni usług carQ.pl

Szczegółowe zasady serwisu znajdziesz w Regulaminie.
Informacje dotyczące Polityki prywatności znajdziesz w części Twoja prywatność.
Polityka Prywatności www.carQ.pl opisuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych i administrowanych przez carQ.pl
Zawiera również informacje dotyczące celu i sposobu ich wykorzystania oraz zakresu dostępu i nadzoru Użytkowników do powierzonych nam danych.

Po zalogowaniu do własnego profilu masz dostęp do danych osobowych i informacji jakie nam powierzasz.
Możesz je w dowolnym czasie modyfikować lub samodzielnie usunąć konto wraz z danymi osobowymi.
Po zalogowaniu do profilu - w prawym, górnym rogu nawigacji kliknij "Mój profil"
W szczegółach znajduje się opcja „Usuń konto”.

Nadrzędnym celem przetwarzania danych Użytkowników przez administratora carQ.pl jest ulepszanie i usprawnianie Serwisu oraz świadczonych Usług w taki sposób, aby można z nich korzystać w sposób prosty, ciągły i efektywny.

Bazy danych administrowane przez carQ.pl prowadzone są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz krajach UE, z zachowaniem zasad współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami.

 

W przypadku dodatkowych pytań kontaktuj się z nami TUTAJ

Zbiorcza weryfikacja listy pojazdów

 

Potrzebujesz dokonać zbiorczej weryfikacji listy pojazdów - np. flota Twojej firmy?

Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie!
Przygotuj listę pojazdów według szablonu udostępnionego przez carQ.pl, dodaj plik z danymi, a my zajmiemy się resztą.
Plik xls ze szczegółowymi danymi sprawdzonych pojazdów otrzymasz jako załącznik w wiadomości e-mail po zakończonej weryfikacji.

Wszystkie pojazdy z listy zostaną automatycznie dodane do Twojego konta. Odnajdziesz je w części "Moje pojazdy".
Weryfikacja zbiorczej listy pojazdów jest BEZPŁATNA.
Każdy plik xls zawierający listę pojazdów do weryfikacji może zawierać do 100 pojazdów.

 

Krok 1

 

Na stronie głównej carQ.pl (po zalogowaniu) wybierz z prawej części strony górnej nawigacji przycisk weryfikacja zbiorcza

Możesz również użyć przycisku Rozpocznij zbiorczą weryfikacjęp znajdującego się pod opisem rozwiązania z poziomu  strony głównej.

 

Krok 2

Korzystając z przycisku z przycisku szablon XLS pobierz szablon pliku do wpisania danych pojazdów do weryfikacji.

 

Krok 3

Uzupełnij szablon zgodnie z informacjami w poszczególnych kolumnach. Możesz przekopiować dane z własnych zasobów.

 

Krok 4

Uzupełniony szablon XLS dodaj do własnego profilu klikając w przycisk

 

Krok 5

Wybierz właściwy plik z dysku własnego komputera, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj pojazdy z listyaby rozpocząć sprawdzanie kolejnych pojazdów z listy.

 

Krok 6

Poinformujemy Ciebie o przyjętym zgłoszeniu pliku do weryfikacji zbiorczej oraz o wysłanej na Twój adres email  wiadomość z informacją o ilości pojazdów znajdujących się w pliku.

 

Krok 7

Odbierz wiadomość email i poznaj szczegóły.

 

Krok 8

Po zakończonej przez carQ.pl weryfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się w pliku xls otrzymasz powiadomienie email z załącznikiem - dane pojazdów po weryfikacji.

 

Krok 9

Otwórz załączony plik z danymi zweryfikowanych pojazdów i sprawdź czy w dolnej części nie znajdują się numery rejestracji pojazdów, których nie udało się zweryfikować. Powodem braku weryfikacji jest błędne podanie wymaganych danych pojazdu.

 

Krok 10

Plik w formacje excel po weryfikacji pojazdów jak również eksportowany z części "Moje pojazdy" zawiera następujące dane szczegółowe dla każdego z pojazdów:

 • data weryfikacji    
 • link do raportu    
 • pochodzenie    
 • status    
 • nr rejestracji   
 • VIN   
 • pierwsza rejestracja    
 • pierwsza rejestracja w Polsce    
 • właściciel    
 • współwłaściciele    
 • posiadał współwłaścicieli    
 • liczba właścicieli    
 • dotychczasowych właścicieli w polsce    
 • rok produkcji    
 • wiek pojazdu    
 • marka    
 • model    
 • typ pojazdu    
 • typ nadwozia    
 • miejsc siedzących    
 • paliwo    
 • poj. silnika    
 • moc silnika kW (kM)    
 • moc silnika przy obr/min    
 • maksymalny moment obrotowy    
 • maksymalny moment obrotowy przy obr/min     
 • ostatni zarej. stan licznika    
 • z dnia    
 • przebieg w ostatnim roku    
 • średni przebieg miesięcznie    
 • aktualny stan licznika    
 • badanie techniczne    
 • data kolejnego badania    
 • polisa OC   
 • masa własna pojazdu     
 • maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca     
 • maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem     
 • dopuszczalna masa całkowita     
 • liczba osi    
 • produkowany od    
 • produkowany do    
 • wersja     silnik    
 • rodzaj wtrysku    
 • średnica × skok tłoka     
 • stopień sprężania     
 • przyspieszenie 0-100 km/h    
 • maksymalna prędkość    
 • zużycie paliwa miasto    
 • zużycie paliwa trasa    
 • średnie zużycie paliwa    
 • emisja co₂    
 • data wydania karty pojazdu     
 • data wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego    
 • aktualnie pojazd zarejestrowany jest w województwie    


                               

 

"Jak sprawdzić dane dowolnego pojazdu?"

 

Platforma carQ.pl została stworzona po to, aby ułatwić weryfikację danych, historii oraz najważniejszych kosztów eksploatacji dowolnego pojazdu.
Zebrane dla Ciebie dane dotyczące konkretnego pojazdu wyświetlimy na ekranie Twojego komputera.
Jeżeli zechcesz wygenerujemy również raport PDF, który otrzymasz jako załącznik w wiadomości e-mail.
Weryfikacja i otrzymywanie raportów PDF jest BEZPŁATNE i nieograniczone ilością.

 

Krok 1

 

Na stronie głównej carQ.pl w polu tablicy rejestracyjnej wprowadź numer pojazdu.

 

Krok 2

W polu "Numer VIN"  wprowadź odpowiedni numer z dowodu rejestracyjnego.

 

Krok 3

Uzupełnij informację w polu "Data pierwszej rejestracji".

 

Krok 4

Kliknij przycisk "Sprawdź pojazd" (lub ENTER) aby rozpocząć proces weryfikacji pojazdu.

 

Krok 5

Po sprawdzeniu danych pojazdu uzyskasz dostęp do zgromadzonych danych o pojeździe.

 

Krok 6

Pokażemy Tobie rozmiar opon przeznaczonych do sprawdzanego pojazdu. Klikając w baner Partnera przekierujemy Ciebie na stronę z ofertą opon w wybranym rozmiarze. Możesz zorientować się w rodzajach, cenach, a jeśli zechcesz dokonać zamówienia i zakupu.

 

Krok 7

carQ.pl pokaże Tobie jaki jest koszt przejechania 100km zweryfikowanym pojazdem na podstawie jego zużycia paliwa. Ceny paliw aktualizowane są na bieżąco i zawierają dane z poszczególnych regionów kraju. Prezentowane dane dotyczące kosztów paliwa odnoszą się do cen paliw z regionu, w którym zarejestrowany jest pojazd.

 

Krok 8

Ustaw własne alerty dotyczące sprawdzonego pojazdu. Przypomnienia wyślemy do Ciebie mailem na 7, 3 i 1 dzień przed datą ustawionych alertów. Jeżeli zechcesz wyślemy również BEZPŁATNIE przypomnienie w wiadomości SMS.

 

Krok 9

Wybierając zakładkę "Historia pojazdu" poznasz najważniejsze daty minionych zdarzeń dotyczących pojazdu.

 

Krok 10

Kliknij w przycisk Pobierz bezpłatny raport PDFTUTAJ

Wprowadź adres mail, do którego masz bieżący dostęp.

 

Krok 11

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zasad korzystania z platformy carQ.pl i zaakceptuj je. Przestrzegamy regół rozporządzenia RODO. pokaże Tobie jaki jest koszt przejechania 100km zweryfikowanym pojazdem na podstawie jego zużycia paliwa. Ceny paliw aktualizowane są na bieżąco i zawierają dane z poszczególnych regionów kraju. Prezentowane dane dotyczące kosztów paliwa odnoszą się do cen paliw z regionu, w którym zarejestrowany jest pojazd.

 

Krok 12

Przejdź do skrzynki pocztowej email, odszykaj wiadomość od carQ.pl i kliknij w link aktywacyjny zarejestrowanego konta.

 

Krok 13

Utwórz własne hasło, potwierdź je wpisując powtórnie i aktywuj konto carQ.pl.

Zostaniesz zalogowany do własnego profilu.

 

Krok 14

Na stronie głównej po zalogowaniu wybierz aby przejść do listy własnych, zweryfikowanych w carQ.pl pojazdów.

 

Krok 15

Wybierz z listy pojazd, którego dane chcesz przeglądać a następnie kliknij lupa - szczegóły by przejść do szczegółów.

Zarządzaj danymi, alertami oraz generuj oferty sprzedaży pojazdów.

 

Pobierz aplikację mobilną:

Dzięki aplikacji mobilnej weryfikacji dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce dokonasz korzystając ze skanera kodów zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych.

    (aplikacja na iPhone)     

   (aplikacja na Android)

 

lub

Wpisz:

- numer rejestracji,
- numer VIN,
- datę pierwszej rejestracji

aby sprawdzić dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

 

carQ.pl pokaże więcej!

Otrzymasz BEZPŁATNY raport PDF zawierający dane techniczne, historię oraz koszty eksploatacji dotyczące weryfikowanego pojazdu.

Na Twój adres e-mail dostarczymy BEZPŁATNIE plik PDF, który w przejrzysty sposób prezentują wszystkie dostępne dane o pojeździe.

Raport carQ.pl zawiera informacje wykraczające ponad podstawowe dane i pomoże Tobie przy weryfikacji dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

 

Sprawdź historię i dane auta.

Wystarczy 30 s. (otrzymasz bezpłatny raport PDF)

 1. Usługa weryfikacji danych oraz otrzymanie Raportu zawierającego informacje o sprawdzanym pojeździe jest ogólnodostępna, nieograniczona i BEZPŁATNA.

 2. Przypomnienia dotyczące nadchodzących terminów obowiązkowego badania technicznego, terminów ważności ubezpieczeń oraz dowolnie ustawionych przez Ciebie zdarzeń serwisowych są BEZPŁATNE, dobrowolne i nieograniczone.

 3. Usługa przypomnień realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub SMS) po akceptacji Regulaminu z poszanowaniem Polityki Prywatności.

 4. Realizowana przez carQ.pl usługa weryfikacji danych pojazdów pośredniczy w przekazywaniu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów - rejestrze prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 5. Administrator carQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz treść informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 6. Prezentowane dane weryfikacji pojazdu oraz informacje zawarte w dokumencie raportu PDF należy traktować jako wyjściowy zestaw poglądowy.
  Wykorzystywanie Raportu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i własne ryzyko Użytkownika.
  Raport przygotowywany jest w czasie rzeczywistym na podstawie informacji zgodnych z posiadanym aktualnie zbiorem danych administratora oraz danych z zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
  Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego gdyż m.in.:
  - dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja;
  - Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych;
  - na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).

  Podstawa prawna: art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

  Jeżeli w trakcie weryfikacji pojazdu stwierdzisz różnice ze stanem danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym niezwłocznie zgłoś nieprawidłowości wysyłając informacje na adres: pomoc@carq.pl

 

Zadbajmy o rzetelność i aktualność danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów!

Sprawdź pojazd – zweryfikuj poprawność danych – pamiętaj o terminach badań technicznych i ubezpieczeniu pojazdu.

 

Sprawdzenie pojazdu zarejestrowanego w Polsce.


Aby sprawdzić dane pojazdu wystarczą podstawowe informacje z pierwszej strony dowodu rejestracyjnego.
W carQ.pl otrzymasz bezpłatny raport PDF zawierający pakiet danych i informacji o pojeździe.

Raport PDF zawiera:
    dane techniczne pojazdu
    rodzaj paliwa wraz z alternatywnym zasilaniem
    ostatnio rejestrowany przebieg auta
    przebieg auta w ostatnim roku oraz średnio miesięczny
    wiek auta
    informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu
    informacje o liczbie właścicieli pojazdu
    informacje czy pojazd nie znajduje się w Rejestrze Zastawów Skarbowych
    informacje o ważności badań technicznych
    informacje o ważności polisy OC

oraz znacznie więcej przydatnych danych i alertów.

 

Zobacz również:
Do czego służy carQ.pl?

 

Dlaczego i dla kogo tworzymy carQ.pl


carQ.pl to narzędzie wsparcia Użytkowników pojazdów drogowych na całym etapie eksploatacji - zaczynając od jego zakupu, aż po sprzedaż.

Naszym celem jest udostępnianie informacji dotyczących dokładnie tego pojazdu, który sprawdzasz.
Jeśli chcesz wiedzieć ile kosztuje codzienna eksploatacja to bezpłatny raport generowany w carQ.pl dostarczy Ci tych informacji.
Znajdziesz tu między innymi:


- zużycie paliwa,
- cena przejechania każdych 100km,
- ilość oleju silnikowego i częstotliwość jego wymiany,
- rozmiar i ceny opon bezpośrednio u sprzedawców.


Wszystkie informacje dotyczą konkretnego, sprawdzanego przez Ciebie pojazdu.

 

Agregujemy informacje i dane z wielu źródeł jednocześnie.
Dzięki temu przygotowany raport zawiera szereg danych, których pozyskanie w tradycyjny sposób (np. przeszukiwanie wielu stron w internecie) zajęłoby sporo czasu.

 

"Od ręki" otrzymujesz również tak ważne informacje jak:


- czy pojazd pochodzi z polskiego salonu czy został sprowadzony,
- czy pojazd jest ubezpieczony,
- czy posiada ważne badania techniczne i kiedy przypada kolejna wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów,
- czy nie figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych,
- czy jest zarejestrowany na firmę czy na osobę prywatną
- ilu ma aktualnie współwłaścicieli
- ilu miał dotychczas właścicieli w Polsce

 

carQ.pl umożliwia samodzielne ustawianie dowolnych Alertów i przypomnień dotyczących konkretnego pojazdu.
Nie ograniczamy się wyłącznie do daty kolejnej, obowiązkowej wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów, którą wskazujemy automatycznie na podstawie danych rejestrowych.
Możesz również ustawić dowolne przypomnienie np. o konieczności dokonania okresowego przeglądu klimatyzacji lub wymiany opon przed sezonem.

To jednak nie wszystko.  carQ.pl przypomni również o zbliżającym się przebiegu pojazdu.

 

przykład:
Jeżeli Twój mechanik polecił wizytę w warsztacie kiedy pojazd osiągnie przebieg np. 150.000 km to wystarczy, że wpiszesz taką informację przy swoim pojeździe.
Algorytm carQ.pl na podstawie dotychczas notowanych przebiegów obliczy ile średnio miesięcznie przejeżdżasz kilometrów i wskaże prawdopodobną datę osiągnięcia 150.000 km.

Nieustannie rozwijamy dostępne opcje i dzięki aktywności naszych Użytkowników udoskonalamy raport jaki bezpłatnie otrzymasz na temat pojazdu.

Informacje na temat konkretnego pojazdu oraz historia przebiegów są danymi, do których ma dostęp każdy Użytkownik.
Pamiętaj, że udostępnienie takich danych w procesie sprzedaży auta na rynku wtórnym podnosi Twoją wiarygodność jako Sprzedającego. Jest sygnałem, że nawet jeśli auto nie jest idealne, to jako Sprzedający nie zamierzasz niczego ukrywać.
Pamiętaj, że w obecnym porządku prawnym obowiązują zasady, które w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd dają możliwości formułowania roszczeń naprawczych.

 

carQ.pl nie boi się zwracać uwagi, że wśród ofert aut używanych "prawdziwej igły" próżno na rynku szukać.

 

Zależy nam na budowaniu świadomości i zaufania pomiędzy stronami transakcji oraz krzewienie rzetelności w relacji Kupujący-Sprzedający.

Kupujący przed podjęciem decyzji ma prawo na wszelkie dostępne sposoby dokonać sprawdzenia dokumentów i historii pojazdu.

 

 

Sprawdź dane, historię i koszty eksploatacji auta zanim zdecydujesz się na zakup.


Do zakupu używanego pojazdu warto dobrze się przygotować.
Szczególnie pomocne mogą okazać się dane dotyczące rejestrowanych przebiegów i aktualności badań okresowych.

Warto skorzystać z dostępnych, bezpłatnych narzędzi, aby dowiedzieć się jak najwięcej o przeszłości  pojazdu dla zminimalizowania ryzyk zakupu samochodu z ukrywanymi wadami lub nieścisłościami w przedstawianej historii.
Sprawdzając dane i historię pojazdu przed zakupem oszczędzisz czas, pieniądze i sporo zmartwień otrzymując niezbędne informacje na temat samochodu.

Na podstawie numeru rejestracyjnego lub numeru VIN dowiesz się między innymi czy pojazd został sprowadzony z zagranicy czy zakupiony w polskim salonie.

Informacje dotyczące ilości poprzednich właścicieli może być równie istotna w podejmowaniu zakupowych decyzji.

Raport PDF zawiera:

 • szczegółowe parametry i dane techniczne pojazdu
 • rodzaj paliwa
 • orientacyjne koszty eksploatacji
 • rozmiar opon według producenta
 • aktualny, przybliżony przebieg pojazdu
 • wiek pojazdu
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu

oraz znacznie więcej danych przydatnych w procesie poszukiwania auta do zakupu.

Raport wygenerowany przez carQ.pl zawiera również informacje dotyczące aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia OC.

Przykładowy raport PDF o pojeździe TUTAJ

 

Sprawdź auto teraz!

Informacja pojawi się w przypadku:

 • BRAKU aktualnych badań technicznych pojazdu,
 •  Stacja Kontroli Pojazdów, w której Użytkownik pojazdu wykonał badania nie przesłała danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (opóźnienie lub brak transferu z powodów technicznych),
 • Błędu lub odrucenia danych w trakcie ich transferu ze Stacji Kontroli Pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zgodnie z notą informacji zamieszczonej w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzone meta dane przekazywane są z uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o pojazdach (min. datę wykonania badania okresowego oraz stan licznika w trakcie badania).

Pilnuj terminu obowiązkowych badań technicznych!

Brak aktualnych badań technicznych w najlepszym wypadku zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a w skrajnych przypadkach przymusową podróżą na lawecie.
Każdorazowo kontrola drogowa pojazdu bez ważnych badań może zostać „urozmaicona” mandatem karnym.
Pamiętaj o terminowej wizycie w stacji kontroli pojazdów.
Sprawdź pojazd w carQ.pl i skorzystaj z automatycznego przypomnienia o terminie kolejnej wizyty w stacji kontroli pojazdów.
Na 7, 3 i 1 dzień przed końcem ważności badań Twojego pojazdu carQ.pl wyśle do Ciebie wiadomość mail z informacją o konieczności dopełnienia formalności.
Pierwsze powiadomienie pozwoli na sprawdzenie stanu technicznego auta w zaprzyjaźnionym warsztacie, aby w trakcie kontroli nie spotkała Ciebie niespodzianka.
Drugie powiadomienie pozwoli Tobie zaplanować czas i wybrać Stację Kontroli Pojazdów, którą masz najbliżej.
Trzecie powiadomienie to już tylko formalność.

Jedź na badanie techniczne i aktualizuj dokument.
Po wizycie w Stacji Kontroli Pojazdu dane zostają przekazane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Zamówienie i płatność za pakiet PRO

operator płatności online

 

Platforma carQ.pl oferuje kilka alternatywnych ścieżek prowadzących do złożenia zamówienia i realizacji płatności za pakiet PRO.

 

Opcja nr 1

Jeżeli korzystasz z pakietu STANDARD - po zalogowaniu - wybierz w nawigacji (prawy, górny róg) opcję „Twój profil”.
Zyskasz podgląd do własnych danych, które możesz dowolnie modyfikować lub jeśli zrezygnujesz z dalszego korzystania z carQ.pl - trwale usunąć wraz z danymi (zgodnie z regulacjami Rozporządzenia RODO)

 

Krok 1

Dostęp do Twoich danych: nawigacja (prawy, górny róg) -> Twój profil

 

Krok 2

Przeglądanie Twoich danych i ustawień konta.

 

Krok 3

Zmiana konta STANDARD na konto PRO
Kliknij przycisk  "Zmień na PRO teraz" znajdujący się w lewej, górnej części podstrony z Twoimi danymi - „Twoje konto”.
Zostaniesz przeniesiony do podstrony umożliwiającej dokonanie wyboru rodzaju konta oraz okresu, na jaki chce wykupić usługę (rozwijalna lista wyboru okresu: 1, 3, 6, 12 miesięcy)

 

Krok 4

Podsumowanie zamówienia
Po wybraniu okresu korzystania z usługi konta PRO i kliknięciu przycisku „Kup pakiet PRO” zostaniesz przeniesiony do podstrony z podsumowaniem zamówienia (prawa część strony)
Jeżeli potrzebujesz fakturę VAT za uruchomioną opcję PRO wypełnij dane formularza (lewa część strony).

 

Krok 5

Przekierowanie do strony operatora tpay.com - informacja
Po sprawdzeniu poprawności dokonanego wyboru kliknij w przycisk „Zapłać”.
Poprosimy o potwierdzenie wyboru wyświetlając Tobie komunikat z informacją o przeniesieniu do zewnętrznej strony operatora płatności tpay.com.
W każdej chwili możesz odstąpić od realizacji zamówienia - zarówno na etapie podsumowania jak również na kolejnych etapach realizacji płatności klikając „Zrezygnuj”.

 

Krok 6

Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com
Po potwierdzeniu decyzji wyboru konta PRO zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę operatora tpay.com.
Wybierz formę zapłaty dopasowaną do Twoich potrzeb i sfinalizuj transakcję kierując się kolejnymi informacjami operatora tpay.com.
Rozpoczynając proces płatności otrzymasz wiadomość email od tpay.com. Operator poinformuje Ciebie również o statusie dokonanej przez Ciebie opłacie.
Poprawnie zaksięgowana płatność niezwłocznie uruchomi wybrany przez Ciebie zestaw funkcjonalności dodatkowych.

 

 

Opcja nr 2

Korzystając z konta STANDARD masz bezpłatny dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy carQ.pl
Ograniczenia wybranych usług dotyczą wyłącznie ilości i częstotliwości eksportowania danych (5 pojazdów/dzień) oraz generowania ofert sprzedaży PDF (1 pojazd/miesiąc).
Jeżeli spróbujesz wygenerować kolejną ofertę dla pojazdu znajdującego się w Twoim profilu - "Moje pojazdy" zostanie zainicjowany proces zamówienia opcji konta PRO.

 

Krok 1

Będąc zalogowany -> z poziomu „Moje pojazdy” (górna nawigacja) -> wybierz szczegóły pojazdu klikając grafikę lupy lupa - szczegółyz własnej listy zweryfikowanych pojazdów.

 

Krok 2

W części "szczegóły" dowolnie wybranego, zweryfikowanego przez Ciebie pojazdu, masz nieograniczony dostęp do wszelkich informacji o pojeździe.

 

Krok 3

Kliknij zakładkę  „Przygotuj ofertę/sprzedaj”  znajdującą się w szczegółach pojazdu.
Otrzymasz od nas informację dotyczącą limitu konta STANDARD.

 

Krok 4

Zamiana konta STANDARD na konto PRO
Kliknij przycisk  "Zmień na PRO teraz" znajdujący się pod informacją dotyczącą opcji konta PRO.
Zostaniesz przeniesiony do podstrony umożliwiającej dokonanie wyboru rodzaju konta oraz okresu, na jaki chce wykupić usługę (rozwijalna lista wyboru okresu: 1, 3, 6, 12 miesięcy)

 

Krok 5

Podsumowanie zamówienia
Po wybraniu okresu korzystania z usługi konta PRO i kliknięciu przycisku „Kup pakiet PRO” zostaniesz przeniesiony do podstrony z podsumowaniem zamówienia (prawa część strony)
Jeżeli potrzebujesz fakturę VAT za uruchomioną opcję PRO wypełnij dane formularza (lewa część strony).

 

Krok 6

Przekierowanie do strony operatora tpay.com - informacja
Po sprawdzeniu poprawności dokonanego wyboru kliknij w przycisk „Zapłać”.
Poprosimy o potwierdzenie wyboru wyświetlając Tobie komunikat z informacją o przeniesieniu do zewnętrznej strony operatora płatności tpay.com.
W każdej chwili możesz odstąpić od realizacji zamówienia - zarówno na etapie podsumowania jak również na kolejnych etapach realizacji płatności klikając „Zrezygnuj”.

 

Krok 7

Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com
Po potwierdzeniu decyzji wyboru konta PRO zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę operatora tpay.com.
Wybierz formę zapłaty dopasowaną do Twoich potrzeb i sfinalizuj transakcję kierując się kolejnymi informacjami operatora tpay.com.
Rozpoczynając proces płatności otrzymasz wiadomość email od tpay.com. Operator poinformuje Ciebie również o statusie dokonanej przez Ciebie opłacie.
Poprawnie zaksięgowana płatność niezwłocznie uruchomi wybrany przez Ciebie zestaw funkcjonalności dodatkowych.

 

 

Opcja nr 3

Korzystając z konta w opcji STANDARD dysponujesz ograniczoną (do 5 rekordów danych pojazdów/dzień) możliwością eksportowania pliku .xls
Plik z danymi otrzymasz wraz z przesyłką mail po zainicjowaniu procesu.
Wykorzystanie limitu dziennego oraz próba eksportowania dodatkowego pliku .xls zainicjuje proces złożenia zamówienia konta PRO.

 

Krok 1

Będąc zalogowany -> z poziomu „Moje pojazdy” (górna nawigacja) -> wybierz pojazdy, których dane chcesz wyeksportować do pliku xls.
Plik zawiera szczegóły dotyczące pojazdów z Twojej listy.

 

Krok 2

Wybierz „Eksportuj wybrane”  lub „Eksportuj wszystkie”  aby uruchomić proces generowania pliku xls
Otrzymasz od nas informację dotyczącą limitu konta STANDARD.

 

Krok 3

Zamiana konta STANDARD na konto PRO
Kliknij przycisk  „Wybieram wersję PRO” znajdujący się pod informacją dotyczącą opcji konta PRO.
Zostaniesz przeniesiony do podstrony umożliwiającej dokonanie wyboru rodzaju konta oraz okresu, na jaki chce wykupić usługę (rozwijalna lista wyboru okresu: 1, 3, 6, 12 miesięcy)

 

Krok 4

Podsumowanie zamówienia
Po wybraniu okresu korzystania z usługi konta PRO i kliknięciu przycisku „Kup pakiet PRO” zostaniesz przeniesiony do podstrony z podsumowaniem zamówienia (prawa część strony)
Jeżeli potrzebujesz fakturę VAT za uruchomioną opcję PRO wypełnij dane formularza (lewa część strony).

 

Krok 5

Przekierowanie do strony operatora tpay.com - informacja
Po sprawdzeniu poprawności dokonanego wyboru kliknij w przycisk „Zapłać”.
Poprosimy o potwierdzenie wyboru wyświetlając Tobie komunikat z informacją o przeniesieniu do zewnętrznej strony operatora płatności tpay.com.
W każdej chwili możesz odstąpić od realizacji zamówienia - zarówno na etapie podsumowania jak również na kolejnych etapach realizacji płatności klikając „Zrezygnuj”.

 

Krok 6

Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com
Po potwierdzeniu decyzji wyboru konta PRO zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę operatora tpay.com.
Wybierz formę zapłaty dopasowaną do Twoich potrzeb i sfinalizuj transakcję kierując się kolejnymi informacjami operatora tpay.com.
Rozpoczynając proces płatności otrzymasz wiadomość email od tpay.com. Operator poinformuje Ciebie również o statusie dokonanej przez Ciebie opłacie.
Poprawnie zaksięgowana płatność niezwłocznie uruchomi wybrany przez Ciebie zestaw funkcjonalności dodatkowych.

 

 

Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o dobiegającym końca pakiecie PRO lub BIZNES możesz przedłużyć swój abonament.

Wystarczy, że zalogujesz się do własnego konta (https://carq.pl/users/login) a następnie:

przejdź do "Mój profil" - prawy górny róg ekranu - kliknij w wyświetlany adres mail aby rozwinąć listę. Wybierz "Mój profil",

1. w lewej części ekranu znajduje się informacja na temat Twojego, aktualnego pakietu. Kliknij w przycisk "zmień na PRO",

2. na stronie (https://carq.pl/payments/new) wybierz ilość miesięcy, na jaką chcesz przedłużyć wybrany pakiet a następnie zatwierdź wybór klikając "kup/przedłuż pakiet',

3. jeżeli chcesz otrzymać fakturę wypełnij pola danych zaczynając o podania numeru NIP. Jeżeli nie potrzebujesz faktury odznacz checkbox "Faktura" znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu.

4. przejdź do płatności klikając przycisk "zapłać" znajdujący się z prawej strony pod podsumowaniem zamówienia.

5. postępuj zgodnie z poleceniami operatora płatności elektronicznych. Korzystamy z usług tpay.com

6. Niezwłocznie po dokonaniu płatności Twoje konto - zgodnie z dokonanym wyborem zostanie aktywowane.

W przypadku dodatkowych pytań kontaktuj się z nami TUTAJ

 

Pole dane do faktury i do czego mi faktura?

 

Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na okres 7 dni pakiet PRO przypisany do konta.
Po tym okresie - jeżeli nie zdecyduje się na korzystanie z pakietu PRO -  konto zmieni się automatycznie na pakiet STANDARD.
Porównanie dostępnych pakietów znajduje się TUTAJ

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem indywidualnym, który nie wykorzystuje aplikacji do celów komercyjnych, to w ramach pakietu STANDARD będziesz korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności jakie udostępnia www.carQ.pl
Pakiet PRO umożliwia np.:
- wystawianie ofert sprzedaży więcej niż jednego pojazdu na miesiąc,
- eksportowanie danych pojazdów z własnego panelu do pliku edytowalnego .xls,
oraz znacznie więcej.

Są to dodatkowe usługi nie wykorzystywane przez Użytkowników indywidualnych.

 

Pamiętaj, że sprawdzanie pojazdów oraz otrzymywanie raportów PDF na ich temat jak również wystawienie oferty sprzedaży jednego pojazdu w miesiącu jest bezpłatne w ramach pakietu STANDARD.

 

Pola "dane do faktury” znajdują się w części "Mój profil" - WYŁĄCZNIE jeśli korzystasz z pakietu PRO lub BIZNES.
(Po zalogowaniu do własnego profilu, w prawym, górnym rogu ekranu kliknij w adres mail będący Twoim loginem. Po rozwinięciu listy nawigacji wybierz pozycję "Mój profil".)


Jest to część służąca podaniu danych w przypadku chęci otrzymania faktury za realizowane usługi.
Wystarczy, że wpiszesz właściwy numer NIP a reszta pól zostanie uzupełniona automatycznie.
Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu przez system faktura zostanie dostarczona na adres mail podany w trakcie logowania.
Lista Twoich faktur znajduje się również TUTAJ.

 

Więcej informacji na pytania znajdziesz również w części Centrum Pomocy
Krótkie filmiki-samouczki o dostępnych funkcjach znajdziesz w części TUTORIALS
Instrukcja przygotowania oferty sprzedaży pojazdu znajdziesz w części Dodaj ogłoszenie

carQ.pl pozwala zarządzać przypomnieniami dotyczącymi pojazdów dodanych do profilu.

Do Twojej dyspozycji oddajemy przypomnienia o:

- obowiązkowym badaniu technicznym,
- dacie ważności ubezpieczenia OC/AC,
- osiągnięciu zaplanowanego przez Użytkownika przebiegu,
- dowolnym innym - ustawionym indywidualnie - zdarzeniu dotyczącym pojazdu.

Wszystkie powiadomienia są bezpłatne.  Przypomnienia możesz również otrzymać jako wiadomość SMS.

 

Pobierz aplikację

 

    (iPhone)     

   (Android)

Ogłoszenia sprzedaży

 

Dlaczego warto dodawać oferty na platformie carQ.pl?

 

Z aplikacji carQ.pl korzysta wielu Użytkowników, którzy sprawdzają informacje o historii pojazdu w trakcie poszukiwania przed zakupem. 

Publikując ofertę na carQ.pl zwiększasz możliwość dotarcia do potencjalnych Klientów.

Przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia jest proste dla każdego. Bez wyjątków.
Wystarczy zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego za pomocą aplikacji mobilnej carQ.pl (czytaj więcej o aplikacjach mobilnych).
Postępuj zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej lub obejrzyj krótki film.
Obejrzyj film teraz!

 

 Wystaw auto teraz 

 

 

Krok #1

Zaloguj się na carQ.pl

Logowanie w carQ.pl jest proste.

 

 

Krok #2

Wpisz numer rejestracyjny

.

 

 

Krok #3

Wybierz zakładkę 'Wyposażenie'

Uzupełnij informacje o oferowanym pojeździe.
W polu 'Opis pojazdu' wpisz lub wklej treść informacji dla Klientów.
'Zapisz dane' klikając przycisk znajdujący się w dolnej części strony.

 

 

Krok #4

Wybierz zakładkę 'Wystaw na sprzedaż'.

Podaj cenę sprzedaży, przebieg i informacje kontaktowe dla Klientów.
Dodane zdjęcia pojazdu i ustaw jedno z nich jako główne. Bez nich Twoje ogłoszenie nie zostanie udostępnione.
Jeśli reprezentujesz firmę dodaj Swoje Logo (opcjonalnie).
'Generuj ofertę' klikając przycisk znajdujący się w dolnej części strony.
Twoja oferta zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie https://carq.pl/o

 

 

Krok #5

Sprawdź przygotowaną ofertę sprzedaży.

Przeglądaj dane udostępnionego ogłoszenia.
Korzystając z przycisku 'Edytuj ofertę' znajdującego się w lewej, górnej części możesz dokonywać zmian.

Wydrukuj również ofertę PDF.
Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

 

 

 

Obejrzyj film i dodawaj ogłoszenia

 

 

Video #1

Jak przygotować ogłoszenie w 3 minuty?

Rozstajesz się ze "starym" pojazdem?
Zobacz jak przygotować ofertę sprzedaży i umieścić w internecie w niespełna 3 minuty.

 

 

Video #2

Jak wystawić auto na sprzedaż smartfonem?

Przygotuj ogłoszenie sprzedaży auta błyskawicznie.
Korzystając z aplikacji mobilnej na telefon zrobisz to w niespełna 2 minuty.

 

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz bezpłatnie mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c

Rekomendacja Dobry Wzór

carQ.pl otrzymał nominację do prestiżowego konkursu Dobry Wzór.
Najlepsze projekty są wybierane przez specjalistów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.