Marzenia są źródłem inspiracji i rozwoju.

 

KajJak większość chłopaków od dziecka interesuję się motoryzacją.
Kiedy miałem 10 lat, przemierzając zatłoczone ulice miasta, bawiliśmy się z moim tatą w grę "Jaki to samochód?"
Już wtedy całkiem nieźle wychodziło mi rozpoznawanie marki, modelu a nawet generacji mijanych aut.

Było jednak ciągle  sporo pojazdów sprawiających trudności w identyfikacji.

 

Postanowiliśmy zrobić coś wartościowego dla każdego kierowcy i miłośnika motoryzacji.
W takich właśnie okolicznościach zrodził się mój pomysł na aplikację. Idea była prosta. Chciałem aby na podstawie zdjęcia samochodu nasza platforma informowała nie tylko jakie to auto, ale pokazywała również jego parametry techniczne, historię, koszty eksploatacji i wiele innych pomocnych danych.

To był początek pracy nad narzędziem agregującym informacje i generującym raporty PDF.  Systematycznie wzbogacamy carQ.pl o nowe, przydatne dla Użytkowników dane i funkcjonalności.
Angażujemy zaawansowaną technologię informatyczną, sieci neuronowe, uczenie maszynowe oraz autorskie rozwiązania w modelowaniu tworzonych algorytmów.

W Polsce zarejestrowanych jest prawie 29 milionów pojazdów. W carQ.pl w kilka minut sprawdzisz dowolny z nich.

Już teraz pokazujemy nie tylko dane i historię, ale również wybrane pozycje najistotniejszych kosztów eksploatacji pojazdu.

Pracujemy nad tym, aby zdobycie przez Ciebie informacji o samochodach było naprawdę  proste.

Wprowadzasz numer rejestracji lub skanujesz telefonem kod z dowodu rejestracyjnego a carQ.pl zrobi robotę...

 .... napędzani marzeniami i przy wsparciu ludzi, którzy z entuzjazmem równym naszemu traktują wyzwania zrodzone z marzeń.

pozdrawiam,
Kajetan Rogalski

Ps.
Obecnie mam lat 15 (05.03.2018r)

 

 

Nota prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl i wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl przysługują wyłącznie jego twórcy (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie baz danych, wszelkie zasoby, a w szczególności bazy danych stanowiące zbiory danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez carQ.pl według przyjętej przez producenta systematyki lub metody podlegają ochronie prawnej.
Producentem baz danych oraz wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 i Art. 6 ust. 2 jest Kajetan i Tomasz Rogalski (producent).
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody i uprawnienia producenta lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl, podlega odpowiedzialności karnej.
Prawo producenta do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykorzystanie części lub całości utworu autora, jak również pobieranie danych z baz danych producenta wymaga zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści publikowanych na portalu carQ.pl poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej, pisemnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich lub praw do baz danych.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
 • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści i danych udostępnianych na Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści i danych publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
 • zabrania się wprowadzania do obrotu treści i danych udostępnianych na Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu  egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;  
 • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
 • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
 • w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.
Pełna treść noty prawnej

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c
  Sprawdź po VIN:
 • VIN
 • sprawdzanie VIN,
 • historia pojazdu,
 • szkody komunikacyjne po VIN,
 • historia uszkodzeń auta,
 • informacje o kradzieży auta po VIN,
 • aktualność okresowych badań technicznych po VIN,
 • sprawdź historię pojazdu,
 • historia przebiegu pojazdu,
 • czy figuruje w Rejestrze Zastawów Skarbowych po VIN,
 • parametry i dane techniczne auta,
 • numer VIN, data pierwszej rejestracji,
 • rodzaj paliwa,
 • koszty eksploatacji po VIN,
 • rozmiar opon po VIN,
 • przybliżony przebieg pojazdu po VIN,
 • wiek pojazdu po VIN,
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy pochodzi z polskiego salonu,
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu