Marzenia są źródłem inspiracji i rozwoju.

 

KajJak większość chłopaków od dziecka interesuję się motoryzacją.
Kiedy miałem 10 lat, przemierzając zatłoczone ulice miasta, bawiliśmy się z moim tatą w grę "Jaki to samochód?"
Już wtedy całkiem nieźle wychodziło mi rozpoznawanie marki, modelu a nawet generacji mijanych aut.

Było jednak ciągle  sporo pojazdów sprawiających trudności w identyfikacji.

 

Postanowiliśmy zrobić coś wartościowego dla każdego kierowcy i miłośnika motoryzacji.
W takich właśnie okolicznościach zrodził się mój pomysł na aplikację. Idea była prosta. Chciałem aby na podstawie zdjęcia samochodu nasza platforma informowała nie tylko jakie to auto, ale pokazywała również jego parametry techniczne, historię, koszty eksploatacji i wiele innych pomocnych danych.

To był początek pracy nad narzędziem agregującym informacje i generującym raporty PDF.  Systematycznie wzbogacamy carQ.pl o nowe, przydatne dla Użytkowników dane i funkcjonalności.
Angażujemy zaawansowaną technologię informatyczną, sieci neuronowe, uczenie maszynowe oraz autorskie rozwiązania w modelowaniu tworzonych algorytmów.

W Polsce zarejestrowanych jest prawie 29 milionów pojazdów. W carQ.pl w kilka minut sprawdzisz dowolny z nich.

Już teraz pokazujemy nie tylko dane i historię, ale również wybrane pozycje najistotniejszych kosztów eksploatacji pojazdu.

Pracujemy nad tym, aby zdobycie przez Ciebie informacji o samochodach było naprawdę  proste.

Wprowadzasz numer rejestracji lub skanujesz telefonem kod z dowodu rejestracyjnego a carQ.pl zrobi robotę...

 .... napędzani marzeniami i przy wsparciu ludzi, którzy z entuzjazmem równym naszemu traktują wyzwania zrodzone z marzeń.

pozdrawiam,
Kajetan Rogalski

Ps.
Obecnie mam lat 15 (05.03.2018r)

 

 

Nota prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl, materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie jego twórcy - Kajetanowi Rogalskiemu (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
Dla wykorzystania części lub całości utworu wymaga się zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody autora, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
  • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
  • zabrania się wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu  egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;  
  • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
  • w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.
Pełna treść noty prawnej

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację
ze skanerem kodów

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz bezpłatnie mailem.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c