Marzenia są źródłem inspiracji i rozwoju.

 

KajJak większość chłopaków od dziecka interesuję się motoryzacją.
Kiedy miałem 10 lat, przemierzając zatłoczone ulice miasta, bawiliśmy się z ojcem w grę "Jaki to samochód?"
Już wtedy całkiem nieźle wychodziło mi rozpoznawanie marki, modelu a nawet generacji mijanych aut.

Było jednak ciągle  sporo pojazdów sprawiających trudności w identyfikacji.

 

W takich właśnie okolicznościach zrodził się mój pomysł na aplikację. Idea była prosta. Na podstawie zdjęcia samochodu nasza platforma będzie informowała nie tylko jakie to auto, ale pokaże również jego parametry techniczne, historię, koszty eksploatacji i wiele innych pomocnych danych.

To był początek pracy nad narzędziem generującym raporty.  Systematycznie wzbogacamy carQ.pl o nowe, przydatne dla Użytkowników informacje i funkcjonalności. Angażujemy zaawansowaną technologię informatyczną, sieci neuronowe oraz autorskie rozwiązania w modelowaniu tworzonych algorytmów.

W Polsce zarejestrowanych jest prawie 29 milionów pojazdów. W carQ.pl w kilka minut sprawdzisz dowolny z nich.

Już teraz pokazujemy nie tylko dane i historię, ale również wybrane pozycje najistotniejszych kosztów eksploatacji pojazdu.

Nasze zasoby zawierają prawie 25 tysięcy danych konfiguracji modelowych samochodowych marek niemal wszystkich producentów na Świecie. Pracujemy nad tym, aby zdobycie informacji o samochodach było dla Ciebie naprawdę  proste.

Wprowadzasz numer rejestracji, a my - carQ.pl - zrobimy robotę...

 .... napędzani marzeniami i przy wsparciu ludzi, którzy z entuzjazmem równym naszemu traktują wyzwania zrodzone z marzeń.

pozdrawiam,
Kajetan Rogalski

Ps.
Obecnie mam lat 15 (05.03.2018r)

 

 

Nota prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl, materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie jego twórcy - Kajetanowi Rogalskiemu (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
Dla wykorzystania części lub całości utworu wymaga się zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody autora, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
  • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
  • zabrania się wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu  egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;  
  • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
  • w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.
Pełna treść noty prawnej

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Ściągnij naszą aplikację

Pobierz aplikację i bez ograniczeń sprawdzaj pojazdy korzystając ze skanera kodu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Błyskawicznie zweryfikujemy dane pojazdu, a raport PDF otrzymasz bezpłatnie mailem.

Iphone app c7d56d5c6355c0d2a4ab672dd371f16cf156491734d1dcafe942b9d71b5bad50