Raporty o rynku pojazdów używanych.

Oddajemy do Twojej dyspozycji kolejny raport carQ.pl
Prezentujemy obraz polskiego rynku pojazdów używanych.

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.

Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

*RAPORT został przygotowany na podstawie danych o pojazdach weryfikowanych na carQ.pl przez Użytkowników.

 

 

Poznaj RAPORT carQ.pl czerwiec 2020

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Poznaj RAPORT carQ.pl czerwiec 2019

 

Czy wiesz jaki jest najpopularniejszy typ nadwozia aut osobowych używanych w Polsce? (patrz str. 12)
Najpopularniejsze auta wśród używanych osobówek to marki niemieckie (patrz raport str. 14) a 69% z nich to pojazdy sprowadzone z zagranicy (patrz raport str. 10)

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Poznaj RAPORT carQ.pl maj 2019

 

Czy wiesz, że ponad 10% Kierowców zapomina o terminie obowiązkowych badań technicznych?
Prawie 13% z nas nie pamięta również o terminowy zawarciu umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Pobierz raport w formacie PDF kliknij TUTAJ.
Pobierz dane w formacie excel kliknij TUTAJ

 

Dlaczego powstał ten raport?

Zwróciliśmy uwagę, że wielu Użytkowników aplikacji carQ.pl chętnie korzysta z usługi przypomnień i alertów dotyczących daty kolejnego badania okresowego czy daty ważności polisy OC.
Nasze zainteresowanie wzbudził wysoki odsetek pojazdów, których badania okresowe są nieaktualne.
W świetle zaostrzenia przepisów i sankcji grożących za brak stosownych badań chcieliśmy zwrócić uwagę na korelację pomiędzy stanem technicznym pojazdów a bezpieczeństwem na drogach.

 

Dlaczego warto zwrócić uwagę na raport carQ.pl?

Większość Użytkowników aplikacji carQ.pl dokonuje weryfikacji historii zaczynając od własnego pojazdu, którego dowód rejestracyjny znajduje się „pod ręką".
Można zatem z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że analiza danych pozwoli na wnioskowanie o stanie pojazdów używanych, jakimi poruszamy się po naszych drogach.
Wierzymy, że udostępniając dane w formie raportu nie tylko zwrócimy uwagę na istotę problemu ale również przyczynimy się w dłuższej perspektywie na bezpieczeństwo na polskich drogach.

 

Jak został przygotowany aktualny raport carQ.pl?

Dokonaliśmy analizy danych i ogólnodostępnych informacji o pojazdach weryfikowanych przez Użytkowników naszej platformy.
Próbę badawczą stanowi 200 tys. ostatnio sprawdzonych pojazdów (ważna jest data weryfikacji ze względu na aktualność danych pochodzących z CEPIK oraz Ministerstwa Finansów).
Od udostępnienia platformy www.carQ.pl aplikacja dokonała ponad dwa miliony weryfikacji danych i historii pojazdów jeżdżących po naszych drogach.
Oferowanie narzędzi wspierających kontrolę i przypomnienia o ważnych datach dla Kierowców pojazdów jest w naszej ocenie społecznie użyteczne.
Chcemy również zapoczątkować regularną publikację raportów o „stanie pojazdów poruszających się po naszych drogach.” Czas pokaże jak zmieniają się pojazdy, ich wiek i i stan techniczny.

Jeżeli informacje z prezentowanych zasobów spotkają się z Waszym zainteresowaniem umożliwiamy ich wykorzystanie w publikacjach.

Kontakt do nas: TUTAJ

 

 

Nota prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworu carQ.pl i wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl przysługują wyłącznie jego twórcy - Kajetanowi Rogalskiemu (autor), na wszystkich znanych obecnie oraz powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie baz danych, wszelkie zasoby, a w szczególności bazy danych stanowiące zbiory danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez carQ.pl według przyjętej przez producenta systematyki lub metody podlegają ochronie prawnej.
Producentem baz danych oraz wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie www.carq.pl w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 i Art. 6 ust. 2 jest Kajetan Rogalski (producent).
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody i uprawnienia producenta lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez carQ.pl, podlega odpowiedzialności karnej.
Prawo producenta do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykorzystanie części lub całości utworu autora, jak również pobieranie danych z baz danych producenta wymaga zawarcia umowy licencyjnej.
Wykorzystywanie treści publikowanych na portalu carQ.pl poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej, pisemnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich lub praw do baz danych.
Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów.
Bez wyraźnej zgody autora i producenta, lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu carQ.pl, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
 • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści i danych udostępnianych na Portalu – w szczególności poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści i danych publikowanych na Portalu, wytworzonych jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
 • zabrania się wprowadzania do obrotu treści i danych udostępnianych na Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu  egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;  
 • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
 • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
 • w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.
Pełna treść noty prawnej

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas! Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzią znajdują się na stronie FAQ.

Wyjątkowo wygodnie.

Skorzystaj z darmowego skanera kodu QR (Aztec)
Taki kod znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce!

Unikniesz pomyłek podczas ręcznego przepisywania numeru VIN.
Otwórz stronę carQ.pl w dowolnej przeglądarce na smartfonie.
Uruchom skaner, a następnie umieść kod z dowodu w polu ekranu.

Iphone app new bef9e053adc4da40b235f94d2d70a6d424578e4f4b8acadc5a5f4d6bc2b49a6c

Co jeszcze znajdziesz
w raporcie?

Dane green e61b93868961e227ff8eda617a0b4e004e6959757b29e2e847991fcf257e938a

Podstawowe dane o pojeździe

Marka, model, rodzaj paliwa, szczegółowe dane techniczne, typ pojazdu, Ilość miejsc siedzących, zużycie paliwa, średni koszt przejazdu 100km, wymiary, rozmiary opon

New 1577ab3683a3a32ae5b3e29790950c57cac598f11bdf8f35e0027ea0700bc423

Dane rejestrowe

Numer rejestracyjny, VIN, data pierwszej rejestracji, rok produkcji

Przebieg green d8b5f79f74679aff55cc09cbf7764d12083bd6b79a8dd805b6a113af3a214fa0

Przebieg pojazdu

Aktualny stan licznika, historia przebiegów, rozbieżności w odczytach drogomierza.

Country 5b1831acdc11d5e8845afbff53d8dd4edd9a6d4d3b9d9a519c756109edfa3bd0

Pochodzenie pojazdu

salon Polska lub sprowadzony, data sprowadzenia z zagranicy

Wspolwlasciciel green 758c8b8b1c783e1f6fa7d1c73b09b9c57541559bea781d815f443caf5973ab6a

Właściciele pojazdu

Czy jest zarejestrowany na firmę czy osobę fizyczną. Liczba właścicieli, współwłaścicieli

Tech check b4c932366adb938ce870849ffd2d0cd56388cf9eaf32d231d9c19f581d2f646b

Badanie techniczne i OC

Informacja czy posiada aktualne i do kiedy?

Rzs bg e8ec8ea37896d75610a35ab4969707ff5f2dce845b485fb3cda27b8c1b41a737 Rzs blur c9f7531fe07eb5812090d6309e77b65d1180e42ebcf00694ef3d009202a43d37

Tylko u nas dowiesz się
czy pojazd figuruje w Rejestrze
Zastawów Skarbowych

W czym jeszcze pomoże Ci carQ?

 • Skupujesz i sprzedajesz pojazdy używane?
 • Zarządzasz flotą pojazdów lub parkiem maszyn?
 • Chcesz sprawdzić pojazd przed zakupem?
 • Chcesz #transparentnie sprzedać auto?
 • Chcesz otrzymywać przypomnienia o ważności badań,
  kończącym się ubezpieczeniu czy konieczności wymiany oleju?

Zaufali nam